Tava jaunā prakses vieta atrodas tieši šeit

Robežu drošība un iekšējā drošība: attīstība, izaicinājumi, risinājumi

Organizētājs:

Ilgums: 420 min.

Datums: 09:30 26.05.2021

2021.gada 26.maijā Valsts robežsardzes koledža sadarbībā ar Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju plāno organizēt Valsts robežsardzes un Valsts robežsardzes koledžas amatpersonu, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas, citu valsts augtākās izglītības iestāžu docētāju un studējošo 6.zinātniski praktisko konferenci „Robežu drošība un iekšējā drošība: attīstība, izaicinājumi, risinājumi”, kas norisināsies attālinātā režīmā webex platformā.

Konferences mērķis ir apzināt jaunāko pētījumu rezultātus un apkopot labāko praksi inovatīvu risinājumu izstrādē un ieviešanā robežu drošībā un pārvaldībā, iekšējā drošībā, akcentējot jautājumus par izaicinājumiem robežu drošībā un iekšējā drošībā, imigrācijas izaicinājumiem mūsdienās, integrēto robežu pārvaldību, sadarbības nozīmi robežu drošībā un iekšējā drošībā, informācijas tehnoloģiju nozīmi robežu drošībā, robežsargu izglītības pilnveidošanas iespējām, kā arī par ētiskajiem un psiholoģiskajiem aspektiem robežu pārvaldībā.

Pētījumu virzieni:

 1. Integrēta robežu pārvaldība: labākā prakse un piemērojamība.
 2. Sadarbība robežu drošībā, iekšējā drošībā un pārvaldībā: labākā prakse, riski un izaicinājumi.
 3. Imigrācijas nākotnes izaicinājumi un iespējas.
 4. Informācijas tehnoloģijas robežu drošībā, iekšējā drošībā un pārvaldībā.
 5. Robežsargu izglītības pilnveidošana: problēmas un perspektīvas.
 6. Ētiskie jautājumi un psiholoģiskie aspekti robežu pārvaldībā.

Pieteikšanās konferencei:

 1. Līdz 2021.gada 9.aprīlim elektroniski aizpildīt konferences pieteikuma veidlapu (1.pielikums) un nosūtīt to uz e-pastu: agita.gutane@rs.gov.lv.
 2. Līdz 2021.gada 30.aprīlim iesniegt rakstu pilnā apjomā, noformētu atbilstoši Prasībām raksta noformēšanai (2.pielikums), nosūtot to uz e-pastu: agita.gutane@rs.gov.lv.

Aicinām nominēt dalībniekus trijiem dalības variantiem:

 1. optimālais  - dalība ar publikāciju (ar vai bez uzstāšanās konferences laikā);
 2. speciālais - dalība ar prezentāciju par aktuālu tēmu, kas saistīta ar Valsts robežsardzi (uzstāšanās obligāta, bet nav jāformē darbs);
 3. minimālais  - dalība kā klausītājam.

Primārie dalībnieki:

- tie kas mācās maģistratūrās, doktorantūrās;

- tie kas šogad / pagājušajā gadā absolvēja koledžu vai augstskolu / akadēmiju;

- tie kas perspektīvā plāno startēt karjeras izaugsmē;

- tiek kas pasniedz paši t.sk. dažādu projektu ietvaros realizē interesantus / sarežģītus projektus. 

Ņemot vērā Valsts robežsardzes koledžas un Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas praksi, konferences laikā būtu interesanti noklausīties ne tikai referātus, ko iekļaus rakstu krājumā, bet arī atsevišķas specializētas prezentācijas par:

 1. perspektīvajiem risinājumiem, kas sagaidāmi robežu un iekšējās drošības jomā;
 2. jaunāko ieviesto tehnisko līdzekļu un IT sistēmu izmantošanas praktiskiem secinājumiem;
 3. ES aktualitātēm un perspektīvām robežu un iekšējās drošības jomā;
 4. patvēruma lietu novitātēm;
 5. secinājumiem pēc Covid-19, t.sk. sadarbības secinājumi, risinājumi, drošības pasākumu pieredze akcentējot uz robežas un valsts un sabiedrības iekšējo drošību;
 6. tiesiskā regulējuma īpatnībām un jauninājumiem robežu un sabiedriskās drošības jomā, sevišķi  Krimināllikums, Administratīvās atbildības likums, Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likums u.c.

Valsts robežsardzes koledžas, Valsts robežsardzes un Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas pārstāvjiem, kā arī uzaicinātajiem sadarbības institūciju pārstāvjiem dalība konferencē ir bezmaksas.

Klausītāji:

Valsts robežsardzes koledžas un Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas augstāko izglītības programmu studējošie un akadēmiskais personāls, interesenti no Valsts robežsardzes struktūrvienībām, sadarbības partneri (aicināti Valsts policijas, Nacionālie bruņoto spēku, Nacionālās aizsardzības akadēmijas, Latvijas Koledžu asociācijas pārstāvji, Latvijas Republikas tiesībsargs u.c.).

Raksti, pēc recenzēšanas, tiks publicēti Valsts robežsardzes un Valsts robežsardzes koledžas amatpersonu, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas, citu valsts augtākās izglītības iestāžu docētāju un studējošo 6.zinātniski praktiskās konferences „Robežu drošība un iekšējā drošība: attīstība, izaicinājumi, risinājumi” rakstu krājumā.

Konferences darba valoda ir latviešu valoda.

Vairāk informācijas par konferenci: http://www.vrk.rs.gov.lv/main.php?a=1


© 2020, Koledzaslatvija. Visas tiesības aizsargātas. Privātuma politika.

Izstrādāja

Notikumu kalendārs