Tava jaunā prakses vieta atrodas tieši šeit

Studentu pētnieciskā konference “Izglītība. Izaugsme. Ilgtspēja”

30 March 2023

Latvijas Koledžu asociācijas koledžu studentu zinātniski pētniecisko darbu un inovatīvo risinājumu konference tiek organizēta ar mērķi - veicināt studējošo zinātniski pētniecisko aktivitāti un starpnozaru sadarbību. 

Pasākums notiks 2023. gada 30. martā 10.00 - 16.00 tiešsaistē ZOOM platformā. Darba valoda - latviešu. Katra koledža dalībai konferencē izvirza 2-5 studentus, kam ir piemērotākā pētījuma rezultāts, kas noformējams zinātniskā raksta veidā. Pētījuma autors var būt arī koledžas absolvents, kurš šo pētījumu veicis, būdams koledžas students. Konferencē katrs studējošais uzstājas ar ziņojumu un prezentāciju (7-10 min.). Pēc darbu prezentēšanas tiek izvērsta kopīga diskusija, kurā aicināti piedalīties konferences dalībnieki, klausītāji un/vai pieaicinātie attiecīgo nozaru profesionāļi.

Konferences dalībnieka uzvārds, vārds, darba zinātniskais vadītājs, izglītības iestāde, ziņojuma tēma jāpaziņo līdz 10.02.2023., nosūtot informāciju uz asociācijas e-pastu: asociacija@inbox.lv

Konferences dalībnieks (ziņojuma autors) saņem sertifikātu par piedalīšanos studentu pētnieciskajā konferencē, kā arī viņa raksts tiek publicēts konferences krājumā. Raksti iesniedzami elektroniski asociācijas sekretariātā (e-pasts: asociacija@inbox.lv) pirms konferences – laikā no 2022.gada 20. marta līdz 30. martam. 


© 2020, Koledzaslatvija. Visas tiesības aizsargātas. Privātuma politika.

Izstrādāja

Notikumu kalendārs