Tava jaunā prakses vieta atrodas tieši šeit

Koledžu zinātniskā/pētnieciskā darbība

Docētāju un studentu, kā arī absolventu pētniecisko darbu rezultāti tiek publiskoti starptautiskajās un vietējās nozīmes konferencēs. Konferenču materiāli (referāti, tēzes) tiek publicēti konferenču krājumos. Katru gadu tiek sagatavoti un izdoti zinātniskie raksti (studentu, absolventu un docētāju, arī ārzemju partneru zinātniskie raksti). Šīs publikācijas studenti var izmantot gatavojoties semināriem, rakstot referātus, studiju darbus un izstrādājot savus kvalifikācijas darbus.

 • Juridiskā koledža

  The Baltic States in Europe: Political, Economic and Legal Aspects

  Autors: Juridiskā koledža

  • Publicēšanas gads: 2020
  • Juridiskā koledža

   Juridiskās koledžas zinātniskie raksti. 2018

   Autors: Juridiskā koledža

   • Publicēšanas gads: 2018
   • Latvijas Koledžu asociācija

    Latvijas Koledžu asociācijas koledžu studentu zinātniski pētniecisko darbu un inovatīvo risinājumu konferences rakstu krājums

    Autors: Vairāki autori

    • Publicēšanas gads: 2021
    • Valsts robežsardzes koledža

     Jaunā integrētā robežu pārvaldības modeļa ieviešana Latvijā un ar to saistītā problemātika

     Autors: Vairāki autori

     • Publicēšanas gads: 2019
     • Latvijas Koledžu asociācija

      Izglītība. Izaugsme. Ilgtspēja: Koledžu studentu zinātniski pētniecisko darbu un inovatīvo risinājumu konferences rakstu krājums

      Autors: Vairāki autori

      • Publicēšanas gads: 2023

© 2020, Koledzaslatvija. Visas tiesības aizsargātas. Privātuma politika.

Izstrādāja

Notikumu kalendārs